نشست خبری این جشنواره در تاریخ 98/9/25، با حضور دکتر خون جوش (رئیس مرکز فناوری و ارتباطات دانشگاه شیراز)، دکتر تشخوریان (رئیس حوزه ی ریاست و روابط عمومی دانشگاه شیراز)، دکتر حفیظی (مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز)، مهندس رحیمی تالار پشتی و مهندس محمدی (دبیران این فستیوال)، مهندس پیله چی(نماینده ی ام اس آی) و جمعی از خبرنگاران از خبرگزاری های ایسنا، شبستان، بازینامه، مهر، پیام خبر، سبحان و علم و فناوری برگزار گردید. این نشست خبری، در پیرامون اهداف، اجرا و بررسی ابعاد و محتویات این جشنواره و تاثیرات آن در جامعه صورت گرفت.

 

https://www.mehrnews.com/news/4799426/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

https://www.isna.ir/news/98092518326/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

https://www.bazinameh.org/liga-4th-press/

http://www.stnews.ir/content/news/84208/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C

http://pykh.ir/3687

http://shabestan.ir/detail/News/868674

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>